Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. MẠNH VIỆT - ANH ĐĂNG

  lượt xem 929

Billiards Carom Vietnam

Tháng trước

Cơ Thủ:
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Tỉnh Lâm Đồng Mở Rộng. Tranh Cup CLB JEANS
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn Tháng trước
Đánh còn thua tui
Minh Tran
Minh Tran Tháng trước
Chưa thuộc đường. Co chưa chuẩn vậy ma...🙏🙏🙏🤪
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. THIỆN QUANG - THẾ VĨNH
52:20
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. Đình Chung - Thế Hải
44:41
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. QUỐC VIỆT - THẾ VĨNH
49:50
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. QUANG KHÔI - MẠNH VIỆT
43:06