Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. MINH CƯỜNG - THANH HÓA

  lượt xem 823

Billiards Carom Vietnam

25 ngày trước

Cơ Thủ: MINH CƯỜNG - THANH HÓA
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Tỉnh Lâm Đồng Mở Rộng. Tranh Cup CLB JEANS
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. THANH PHƯỚC - XUÂN SƠN
1:04:26
Bán Kết Bida 3 Băng CLB Happy. NGỌC SƠN - BẢO VƯƠNG
1:28:19
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. Vũ BL - Đức Phúc (Phan Rang)
1:04:00
Trực Tiếp Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC.
9:42:52
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 4,7 N
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. VŨ VT gặp BÁ TÂM (Phan Rang)
1:00:30