Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. QUANG KHÔI - MẠNH VIỆT

  lượt xem 1,366

Billiards Carom Vietnam

21 ngày trước

Cơ Thủ: QUANG KHÔI - MẠNH VIỆT
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Tỉnh Lâm Đồng Mở Rộng. Tranh Cup CLB JEANS
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. HỒNG PHONG - SANG SANCHEZ
1:13:16
Khiêm Lê - Văn Ngân.  Bida 3 Băng CLB 259. CUP VĨNH AN PHÁT
1:31:48
Tứ Kết Bida 3 Băng. PHẠM QUỐC THUẬN - MẠNH VIỆT
1:27:46
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. THIỆN QUANG - THẾ VĨNH
52:20
MẠNH VIỆT - CLB 79 vs THÀNH CŨI - CLB JEANS
1:09:40
Billiards 3C Channel
lượt xem 287