Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. Vũ BL - Đức Phúc (Phan Rang)

  lượt xem 1,243

Billiards Carom Vietnam

Tháng trước

Cơ Thủ: Vũ BL - Đức Phúc (Phan Rang)
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Tỉnh Lâm Đồng Mở Rộng. Tranh Cup CLB JEANS
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. VŨ VT gặp BÁ TÂM (Phan Rang)
1:00:30
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. Đức Phúc - Đăng Vĩnh.
53:10
Ronnie O'Sullivan 147 In Decider Against Mark Selby!
10:20
World Snooker Tour
lượt xem 846 N
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. THIỆN QUANG - THẾ VĨNH
52:20