Bida 3 Băng Lions. ĐỨC THỊNH (Đà Nẵng) - ANH QUỐC (Quảng Ngãi)

  lượt xem 1,625

Billiards Carom Vietnam

5 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: ĐỨC THỊNH (Đà Nẵng) - ANH QUỐC (Quảng Ngãi)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Nguyễn Quốc Nguyện - Vương Minh Thiện. Bida Văn Hưởng.
1:43:56
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Quang Hải -  Ngọc Kha.
1:09:09
Giải Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên. Song Vũ - Vũ Nguyên
1:12:11
Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên. Văn Khánh - Nguyên Bảo
1:07:32
MAN UTD ĐẠI THẮNG, SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG.
10:34