Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên. Đình Tình - Thanh Long

  lượt xem 2,224

Billiards Carom Vietnam

5 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Đình Tình - Thanh Long
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02
NGÔ ĐÌNH NẠI - DƯƠNG ANH VŨ. Bida Út Nhi vs Fromm
1:57:40
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 39 N
Duy Trung - Phương Vinh. Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên
55:04
Giải Bida VĐQG, Nguyễn Kim Long - Lý Kiều Hàn
1:48:56
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 17 N
Khiêm Lê - Đinh Quang Hải. Bida Adam Pro
1:10:33
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 181 N