Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên. Trọng Đồng (Khánh Hoà) - Ngọc Long (Quảng Trị)

  lượt xem 976

Billiards Carom Vietnam

5 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Trọng Đồng (Khánh Hoà) - Ngọc Long (Quảng Trị)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Bida 3 Băng Nhật Huy (Lâm Đồng) - Duy Ngọc (Đà Nẵng)
1:12:44
Lý Thế Vinh - Ngô Duy. Bida 3 Băng The One
1:27:31
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 14 N
Bida 3 Băng, NGUYỄN QUỐC NGUYỆN vs TRẦN THANH LỰC
1:06:27