Bida 3 Băng. Quốc Vinh (Huế) - Trọng Phú (Quảng Ngãi)

  lượt xem 1,338

Billiards Carom Vietnam

10 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Quốc Vinh (Huế) - Trọng Phú (Quảng Ngãi)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Lý Thế Vinh - Ngô Duy. Bida 3 Băng The One
1:27:31
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 14 N
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Lê Khiêm - Kim Hải
1:01:31