Bida 3 Băng Quang Cương (Huế) - Quốc Việt (Đà Nẵng)

  lượt xem 1,048

Billiards Carom Vietnam

5 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên
Cơ thủ: Quang Cương (Huế) - Quốc Việt (Đà Nẵng)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02
Bida 3 Băng Nhật Huy (Lâm Đồng) - Duy Ngọc (Đà Nẵng)
1:12:44
Bida 3 Băng. Quang Vũ (Quảng Trị - Anh Tài (Đà Nẵng)
43:17
Duy Trung - Phương Vinh. Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên
55:04
Neymar Hat-trick vs Peru (13/10/2020)
9:47
MNcompsJR
lượt xem 1 Tr