Bida 3 Băng. QUANG NHỰT (Khánh Hòa) - DUY NGỌC (Đà Nẵng)

  lượt xem 1,120

Billiards Carom Vietnam

4 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: QUANG NHỰT (Khánh Hòa) - DUY NGỌC (Đà Nẵng)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Trực tiếp Full HD - Giải bida Fromm Tân Phú mở rộng 2020
7:24:53
Giải bida _ Billiards tournament
lượt xem 3,3 N
Bida 3 Băng Nhật Huy (Lâm Đồng) - Duy Ngọc (Đà Nẵng)
1:12:44
Lý Thế Vinh - Ngô Duy. Bida 3 Băng The One
1:27:31
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 14 N