Bida 3 Băng. Quang Vũ (Quảng Trị - Anh Tài (Đà Nẵng)

  lượt xem 611

Billiards Carom Vietnam

7 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Quang Vũ (Quảng Trị - Anh Tài (Đà Nẵng)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Trung Dũng
Trung Dũng 6 ngày trước
Xin chao moi nguoi
Xuan Long Nguyen
Xuan Long Nguyen 6 ngày trước
Tài huỷ diệt quá em.
Bida 3 Băng. ANH MINH (Huế)- ĐINH NAM KHÁNH (Khánh Hòa)
55:02
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng. Tấn Dũng - Vũ Nguyên
52:33