Bida 3 Băng. Võ Chức (Quảng Nghãi) - Văn Vĩnh (Đà Nẵng)

  lượt xem 601

Billiards Carom Vietnam

7 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Võ Chức (Quảng Nghãi) - Văn Vĩnh (Đà Nẵng)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
TRUNG QUÂN - PHƯƠNG VŨ. Giải Bida 3 Băng CLB 259
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 146
Bida  vs Trần Bảo Vương. Billiards Út Nhi
1:53:11
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 64 N
Ngô Đình Nại - Văn Long.  Giải Bida 3 Băng Fromm
33:37
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 13 N
NGÔ ĐÌNH NẠI - DƯƠNG ANH VŨ. Bida Út Nhi vs Fromm
1:57:40
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 39 N
The Beast Named Bob Sapp - Part 2
13:39
The World of Boxing!
lượt xem 688 N