Bida 3 Băng. Văn Phúc (Đà Nẵng) - Hữu Hạnh (Khánh Hoà)

  lượt xem 714

Billiards Carom Vietnam

5 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Văn Phúc (Đà Nẵng) - Hữu Hạnh (Khánh Hoà)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Bán kết Bida 3 Băng CLB Happy. Quốc Tuyền - Quốc Nhựt.
1:22:36
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02
Trực tiếp Full HD - Giải bida Fromm Tân Phú mở rộng 2020
7:24:53
Giải bida _ Billiards tournament
lượt xem 3,3 N
Bán Kết Bida 3 Băng CLB Happy. NGỌC SƠN - BẢO VƯƠNG
1:28:19