Giải Bida 3 Băng LIONS. VĨ MINH (Gia Lai) - SONG VŨ (QUẢNG NGÃI)

  lượt xem 2,209

Billiards Carom Vietnam

8 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: . VĨ MINH (Gia Lai) - SONG VŨ (Quảng Ngãi)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
TRUNG QUÂN - PHƯƠNG VŨ. Giải Bida 3 Băng CLB 259
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 98
Trực tiếp Giải Bida 3 Băng. Cup A1 Tp. Hồ Chí Minh 2019
3:25:06
NGÔ ĐÌNH NẠI - DƯƠNG ANH VŨ. Bida Út Nhi vs Fromm
1:57:40
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 39 N
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Đình Núi - Phan Nhựt.
1:02:57