Giải Bida 3 Băng MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN. ĐÌNH TÌNH (Quảng Ngãi) - TRỊNH TUẤN (Đà Nẵng)

  lượt xem 1,953

Billiards Carom Vietnam

5 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: ĐÌNH TÌNH (Quảng Ngãi) - TRỊNH TUẤN (Đà Nẵng)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Quang Hải -  Ngọc Kha.
1:09:09
THẾ THÁI - HƯƠNG LY | OFFICIAL MV
4:14
Nguyễn Hương Ly Official
lượt xem 4 Tr
Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên. Văn Khánh - Nguyên Bảo
1:07:32
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02
THẾ THÁI - HƯƠNG LY | OFFICIAL MV
4:14
Nguyễn Hương Ly Official
lượt xem 4 Tr