Giải Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên. Tân Vinh (Quảng Ngãi) - Quốc Thi (Đà Nẵng)

  lượt xem 473

Billiards Carom Vietnam

9 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Tân Vinh (Quảng Ngãi) - Quốc Thi (Đà Nẵng)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
TRUNG QUÂN - PHƯƠNG VŨ. Giải Bida 3 Băng CLB 259
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 277
Giải Bida VĐQG, Nguyễn Kim Long - Lý Kiều Hàn
1:48:56
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 17 N
Bida 3 Băng. Quốc Vinh (Huế) - Trọng Phú (Quảng Ngãi)
1:04:43
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02
Lý Thế Vinh - Ngô Duy. Bida 3 Băng The One
1:27:31
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 14 N
Minh Quân - Anh Tuấn.  Bida 3 Băng CLB 259
56:07
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 1,4 N