Giải Bida 3 Băng Miền Trung Tây Nguyên. Thành Long (Gia Lai) - Thanh Long (Quảng Ngãi)

  lượt xem 623

Billiards Carom Vietnam

11 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Thành Long (Gia Lai) - Thanh Long (Quảng Ngãi)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Quang Hải -  Ngọc Kha.
1:09:09
Bida 3 Băng. Anh Thịnh (Quảng Nam) - Xuân Lâm (Gia Lai)
1:03:35