Giải Bida 3 Băng. MINH TRỌNG (Khánh Hòa) - QUANG CƯỜNG (Huế)

  lượt xem 1,745

Billiards Carom Vietnam

4 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: MINH TRỌNG (Khánh Hòa) - QUANG CƯỜNG (Huế)
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Lý Thế Vinh - Ngô Duy. Bida 3 Băng The One
1:27:31
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 14 N
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02
QUANG HƯNG (Khánh Hòa) - XUÂN LÂM (Gia Lai Giải Bida 3 Băng
1:23:35
Football Matches That Shocked The World
13:35