Hoài Phong - Dương Hoàng. Minh Trọng - Trần Sơn. Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng. CLB Billiards ÚT NHI

  lượt xem 2,367

Billiards Carom Vietnam

11 ngày trước

Cơ thủ Minh Trọng - Trần Sơn
Trận 2 Hoài Phong - Dương Hoàng.
Live Billiards 3 Cushion Vietnam Championship 2021
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng CLB Billiards ÚT NHI
Ủng hộ kênh bằng cách Bấm đăng Ký, Vũ Tâm Billiards Carom. để xem các clip tiếp theo
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
John Parrot vs Igor Figueiredo | 2021 W.S,,C
32:01
Shane van Boening vs Jayson Shaw | 2017 Mosconi Cup
52:05