Hoàng Hùng - Hoàng Trung. Trực Tiếp Bida 3 Băng CLB ĐỖ ĐỨC HIỀN Mở Rộng 2020. Bàn 10 Bảng G&H

  lượt xem 4,968

Billiards Carom Vietnam

2 tháng trước

Cơ Thủ:
Trực Tiếp Bida 3 Băng CLB ĐỖ ĐỨC HIỀN Mở Rộng 2020.
Địa chỉ: 79/A9 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT