Phương Linh - Trung Hiếu. Giải Bida 3 Băng CLB Fromm

  lượt xem 11,692

Billiards Carom Vietnam

10 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: Phương Linh gặp Trung Hiếu.
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Ngô Đình Nại - Văn Long.  Giải Bida 3 Băng Fromm
33:37
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 13 N
TRUNG QUÂN - PHƯƠNG VŨ. Giải Bida 3 Băng CLB 259
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 292
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02