Trực Tiếp Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. THANH MỸ - NGỌC THÁI

  lượt xem 1,872

Billiards Carom Vietnam

Tháng trước

Cơ Thủ: THANH MỸ - NGỌC THÁI
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Tỉnh Lâm Đồng Mở Rộng. Tranh Cup CLB JEANS
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
22e Super Final Partida D Sanchez vs A  Montes
1:07:07
Club Billar Barcelona
lượt xem 110 N