Trực tiếp Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC.

  lượt xem 2,506

Billiards Carom Vietnam

24 ngày trước

Cơ Thủ:
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Tỉnh Lâm Đồng Mở Rộng. Tranh Cup CLB JEANS
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. THIỆN QUANG - THẾ VĨNH
52:20
Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC. THIỆN QUANG - BÁ TÂM
46:11