Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng CLB Fromm Mở Rộng. Phi Long - Quốc Việt

  lượt xem 4,673

Billiards Carom Vietnam

14 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng CLB Fromm Mở Rộng Lần 1 Năm 2020.
Cơ thủ Phi Long gặp Quốc Việt.
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Trực tiếp Full HD - Giải bida Fromm Tân Phú mở rộng 2020
7:24:53
Giải bida _ Billiards tournament
lượt xem 3,4 N
Giải Bida VĐQG, Nguyễn Kim Long - Lý Kiều Hàn
1:48:56
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 17 N
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm.Trần An - Bảo Vương
1:02:08