Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Chí Thanh - Thanh Long

  lượt xem 175

Billiards Carom Vietnam

12 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ:
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Bán Kêt Bida Vô Địch Việt Nam. Mạnh Hùng - Thành Trúc
1:46:46
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02