Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Minh Trân - Nguyễn Thông.

  lượt xem 2,779

Billiards Carom Vietnam

5 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ:
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Lê Khiêm - Kim Hải
1:01:31
Phương Linh - Trung Hiếu. Giải Bida 3 Băng CLB Fromm
53:36
NGÔ ĐÌNH NẠI - NGUYỄN THANH BÌNH. Bida 3 Băng CLB ADAM PRO.
1:14:35
MAN UTD ĐẠI THẮNG, SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG.
10:34