Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Fromm : Nguyễn Đức Anh Chiến - Minh Tiến

  lượt xem 6,700

Billiards Carom Vietnam

10 ngày trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ:
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Full HD Lê Khiêm vs Cao Thắng - Giải Bida Carom 3 băng Fromm Tân Phú 2020
1:28:09
Giải Bida 3 Băng CLB Fromm. Quốc Nam - Nguyễn Đức
1:10:02