Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Vô Địch Quốc Gia 2020. Nguyễn Duy Trung - Lê Công Tuấn Anh

  lượt xem 3,907

Billiards Carom Vietnam

18 ngày trước

Trực Tiếp Bida 3 Băng Vô Địch Quốc Gia 2020.
Cơ thủ: Nguyễn Duy Trung - Lê Công Tuấn Anh
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Vũ Huế
Vũ Huế 18 ngày trước
Trung đánh tốt quá