Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Vô Địch Quốc Gia 2020. Nguyễn Trương Minh Trọng - Trương Quang Hào

  lượt xem 4,061

Billiards Carom Vietnam

20 ngày trước

Trực Tiếp Bida 3 Băng Vô Địch Quốc Gia 2020.
Cơ thủ: Nguyễn Trương Minh Trọng - Trương Quang Hào
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Co King
Co King 19 ngày trước
Nha Trang vô địch
Khách Sang Đò | Châu Khải Phong | Official Music Video
9:11
Khách Sang Đò | Châu Khải Phong | Official Music Video
9:11