Trực tiếp Trao Giải Bida 3 Băng CLB JEANS BẢO LỘC.

  lượt xem 926

Billiards Carom Vietnam

23 ngày trước

Cơ Thủ:
Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng Tỉnh Lâm Đồng Mở Rộng. Tranh Cup CLB JEANS
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
p .meo
p .meo 21 ngày trước
😍😍😍
Ronnie O'Sullivan 147 In Decider Against Mark Selby!
10:20
World Snooker Tour
lượt xem 600 N