XUÂN LÂM (Gia Lai) - ANH QUỐC (Quảng Ngãi). Giải Bida 3 Băng MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

  lượt xem 2,060

Billiards Carom Vietnam

Tháng trước

Trực Tiếp Giải Bida 3 Băng
Cơ thủ: XUÂN LÂM (Gia Lai) - ANH QUỐC (Quảng Ngãi).
Web: phukienbida.com/
Facebook cá nhân : vutambida/
Facebook: Cơ Bida, Phụ Kiện Bida Vũ Tâm. : cobida/
Chỉ đường tới Shop: goo.gl/maps/2uY4ogzvoCwnHMNA6
- Chuyên bán Cơ Bida Libre, Cơ Bida 3 Băng
- Liên hệ: 0945913999 Vũ Tâm
#BilliardsCaromVietnam

NHẬN XÉT
Amazing run of Frederic Caudron in Porto
15:46
NGÔ ĐÌNH NẠI - DƯƠNG ANH VŨ. Bida Út Nhi vs Fromm
1:57:40
Billiards Carom Vietnam
lượt xem 40 N